VĚDOMÝ TANEC/ lektorka Věrka

Vědomý tanec je zdokonalování Vašeho pohybu. Vnímání, jak se tělo hýbe, odkud a kam pohybu směřuje. Využíváme dynamiku, intenzitu pohybu, kontakt, improvizaci, dech…jste pozorovatel a zároveň tvůrce. Ovládáte své tělo a necháváte mu volnost se projevit. Poznáváte své vzorce, učíte se nové. Používání svého těla v tanci s plnou pozorností na sebe, na okolní prostor a ostatní lidi. Využívám techniky současného tance, Labanovy pohybové analýzy, kontaktní improvizace.
Stačí vám jen chuť poznávat sebe sama, uvolnit napětí a nabrat novou sílu a radost.

 

TERAPIE POHYBEM/ lektorka Josefína

Tato lekce není o tancování v klasickém slova smyslu, ale seberozvojová pohybová lekce, více léčebným , terapeutickým pohybem, nebo i meditací pohybem.  Je způsobem sebepoznání .“
Využitím principů a prvků taneční a pohybové terapie nabízí propojení spontánního pohybu s  pozornou a uvolněnou myslí.  Tělo si vše pamatuje a ví a my můžeme využít tuto zkušenost pro rozšiřování sebeuvědomění, sebepoznání .

Lekce jsou určené zejména pro lidi toužících po sebepoznání, pro netanečníky.