VOLNÝ  TANEC / lektorka Josefína

“Tančím podle sebe.”

je podtitulek této lekce. Žádné kroky ani choreografie, jen rytmus, náš styl a energie se kterou se do pohybu dáme. Necháme hudbu protékat našimi těly, které pustíme do pohybu, do tance. Lekce jsou vhodné pro všechny, kdo dávají přednost spontánímu pohybovému vyjádření a také pro všechny, kdo chtějí lekce využít pro spřátelení se s volným pohybem . Spojení  pohybu/tance s vnitřním uvolněním je způsob, jak tančit spontáně. Tanec bez formy je léčivý, blahodárný, uvolňující , radostný.

Cituji: “Napřed musíte tančit, v tanci z vás padne vaše skořápka. Napřed musíte křičet radostí a zpívat, abyste obživli. Napřed se musíte očistit, abyste zahodili všechno, co jste potlačovali, a abyste očistili své tělo od jedů, a očistili také svou psychiku od potlačených traumat a ran. Když se to stane, budete se moci smát a budete moci milovat.”

TERAPIE POHYBEM / lektorka Hana Josefína

Tato lekce není o tancování v klasickém slova smyslu, ale seberozvojová pohybová lekce, více léčebným , terapeutickým pohybem, nebo i meditací pohybem.  Je způsobem sebepoznání .“
Využitím principů a prvků taneční a pohybové terapie nabízí propojení spontánního pohybu s plnou pozorností a uvolněnou myslí.  Tělo si vše pamatuje a ví a my můžeme využít tuto zkušenost pro rozšiřování sebeuvědomění, sebepoznání .

Lekce jsou určené zejména pro lidi toužících po sebepoznání, pro netanečníky.