TERAPIE POHYBEM

Tato lekce není o tancování v klasickém slova smyslu, ale seberozvojová pohybová lekce, více léčebným , terapeutickým pohybem, nebo i meditací pohybem.  Je způsobem sebepoznání .“
Využitím principů a prvků taneční a pohybové terapie nabízí propojení spontánního pohybu s  pozornou a uvolněnou myslí.  Tělo si vše pamatuje a ví a my můžeme využít tuto zkušenost pro rozšiřování sebeuvědomění, sebepoznání .

Lekce jsou určené zejména pro lidi toužících po sebepoznání, pro netanečníky.